Gudstjenesteplakat for 2. halvår 2020
 


Gudstjenesteplakat for 2. halvår 2020
Gudstjenesteplakat for 2. halvår 2020

Her er en oversikt over årets gudstjenester i Kvalsund og Kokelv kirker.

Her er en oversikt over alle gudstjenester i Kvalsund og Kokelv sogn 2. halvår 2020

Kvalsund kirke:

12/07 kl 1700 Gudstjeneste med nattverd
09/08 kl 1700 Gudstjeneste med nattverd
30/08 kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
13/09 kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste 1. gruppe
13/09 kl 1330 Konfirmasjonsgudstjeneste 2. gruppe
27/09 kl 1700 Gudstjeneste med nattverd
04/10 kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
18/10 kl 1700 Gudstjeneste med nattverd
01/11 kl 1700 Minnegudstjeneste
15/11 kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
29/11 kl 1630 Familiegudstjeneste
13/12 kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
24/12 kl 1615 Gudstjeneste med nattverd
25/12 kl 1200 Gudstjeneste med nattverd

Kokelv kirke:

30/08 kl 1700 Gudstjeneste med nattverd
27/09 kl 1100 Konfirmasjonsgudstjeneste
18/10 kl 1100 Gudstjeneste med nattverd
01/11 kl 1100 Minnegudstjeneste
29/11 kl 1100 Familiegudstjeneste
24/12 kl 1300 Julaftensgudstjeneste

 14. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando