Gudstjenesteliste for 1. halvår 2020
 


Gudstjenesteliste for 1. halvår 2020
Gudstjenesteliste for 1. halvår 2020

Her er en oversikt over alle gudstjenester i Kvalsund og Kokelv kirker 1. halvår 2020.

Her er en liste over alle gudstjenester i Kvalsund og Kokelv 1. halvår 2020

 

Kvalsund kirke:

19/01  - kl.1100   Gudstjeneste med nattverd

26/01  - kl.1100   Gudstjeneste med nattverd

09/02  - kl.1700   Gudstjeneste med nattverd

23/02  - kl.1100   Fastelavnsgudtjeneste

15/03  - kl.1100   Gudstjeneste med nattverd

22/03  - kl.1100   Gudstjeneste med nattverd

05/04  - kl.1100   Palmesøndagsgudstjeneste

10/04  - kl.1100   Langfredagsgudstjeneste

12/04  - kl.1100   1. påskedagsgudstjeneste

26/04  - kl.1100   Gudstjeneste med nattverd

10/05  - kl.1700   Gudstjeneste med nattverd

21/05  - kl.1100   Kristi Himmelfatsgudstjeneste

31/05 -  kl.1100   1. pinsedag, konfirmasjonsgudstjeneste

14/06 -  kl.1100   Gudstjeneste med nattverd

21/06 -  kl.1700   Gudstjeneste med nattverd

Kokelv kirke:

19/01 - kl.1700   Gudstjeneste med nattverd

09/02 - kl. 1100   Gudstjeneste med nattverd

15/03 - kl.1700   Gudstjeneste med nattverd

09/04 - kl.1700   Skjærtorsdagsgudstjeneste

10/05 - kl.1100   Gudstjeneste med nattverd

21/06 - kl.1100   Konfirmasjonsgudstjeneste31. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando