Gudstjeneste i Kvalsund kirke
 


Gudstjeneste i Kvalsund kirke
Gudstjeneste i Kvalsund kirke

Velkommen til gudstjeneste i Kvalsund kirke 17. november klokken 1700. Etter gudstjenesten holdes menighetens årsmøte.

Søndag 17. november, den 23. søndag i treenighetstiden, er det gudstjeneste i Kvalsund kirke klokken 1100. 

Reidar Holmgren er kirketjener, Elena Fredriksen er organist og Vegard Loke Rønning er forrettende prest. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og menighetens årsmøte, og alle er velkommen til å delta.

 

Søndagens prekentekst kommer fra evangeliet etter Matteus:

35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 37 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 40 Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 41 To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.
    42 Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. 44 Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.
   Matt 24,35-44

 

Velkommen til gudstjeneste på søndag!21. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando