Årsmøte i Kokelv menighet 3. november 2019
 


Årsmøte i Kokelv menighet 3. november 2019
Årsmøte i Kokelv menighet 3. november 2019

Velkommen til menighetens årsmøte i Kokelv kirke 3. november rett etter gudstjenesten klokken 1100. Her kan du se alle saksdokumentene.

 

Årsmøte

Søndag 3. november, bedre sent enn aldri, er det tid for menighetens årsmøte. Møtet starter rett etter gudstjenesten som er klokken 1100 og alle er velkommen til å delta.

 

SAKSLISTE

 

                 1. ÅPNING

 

                 2. KONSTITUERING:

                            a) valg av dirigent

                            b) valg av sekretær

                            c) valg av 2 til å underskrive protokollen

 

                 3. ÅRSMELDINGER:

                            a) Menighetsråd

                               Vedlegg:/Portals/236/arsmelding%20kokelv%20menighet%202018.pdf

                            b) Årsstatistikk fra kirkekontoret

                                Vedlegg: /Portals/236/ARSSTATISTIKK%20FOR%20KOKELV%20MENIGHET%202018.pdf

 

                  4. REGNSKAP

                            a) Menighetsråd

                                  Vedlegg: /Portals/236/kokelv%20menighet%20okonomisk%20oversikt%202018.pdf

                           

                  5. INNKOMNE SAKER

 

Velkommen!

 31. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando