Dåpsinvitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.
 


Dåpsinvitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.
Dåpsinvitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.

Kirkekontoret får ikke lenge fødselsmeldinger fra Folkreregisteret når medlemmer i Den norske kirke har fått barn.

 

I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når medlemmer i Den norske kirke har fått barn. På den måten har det vært lett for menigheten å kontakte de nybakte foreldrene og invitere til dåp og samtidig informere om kirkens tilbud til baby og småbarnsforeldre, men dette ble det helt slutt på 1. oktober 2018.

En endring i Folkeregisterloven gjør at ingen trossamfunn nå blir underrettet når medlemmer får barn. Barn som har foreldre der en eller begge er medlemmer i Den norske kirke har til nå vært regnet som «tilhørige». Foreldrene kan ennå registrere barna sine som tilhørige hvis de ikke ønsker å døpe, men registreringen skjer ikke automatisk.

Kirken får en utfordring når det gjelder å kommunisere muligheten for dåp til nybakte foreldre.
- Invitasjonen til dåp er stående, og den gjelder både barn og voksne.

 14. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando