Gudstjeneste i Kvalsund kirke
Gudstjeneste i Kvalsund kirke

Det er gudstjeneste i Kvalsund kirke søndag 6/1 klokken 1100.

 

Søndag 6. januar feirer vi gudstjeneste i Kvalsund kirke klokken 1100. Det er den første søndagen etter nyttår, og kalles Kristi åpenbaringsdag og er den første søndagen i åpenbaringstiden -En tid hvor Guds herlighet skal åpenbares for oss gjennom Jesus Kristus.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe.

 

 

Søndagens bibeltekst er hentet fra evangeliet etter Johannes:

42 Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. 43 De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud.
    44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. 46 Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket. 47 Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.

Joh 12,42-47

 

Velkommen!26. juni 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando