Gudstjenesteplan 2. halvår 2018
Gudstjenesteplan 2. halvår 2018

Her er en oversikt over alle gudstjenester i Kvalsund og Kokelv sogn frem mot nyttår.

Her er en oversikt over alle gudstjenester i Kvalsund og Kokelv sogn 2. halvår 2018

Kvalsund:

01/07          kl.17.00   Gudstjeneste med nattverd

15/07          kl.11.00   Gudstjeneste med dåp og nattverd

05/08          kl.11.00   Gudstjeneste med nattverd

12/08          kl.11.00   Norsk/samisk gudstjeneste på Áisároaivi kapell med spr. Bjarne Gustad

19/08          kl.17.00   Gudstjeneste med nattverd

09/09          kl.16.00   Gudstjeneste med nattverd

23/09          kl.17.00   Gudstjeneste med nattverd

07/10          kl.11.00   Gudstjeneste med nattverd

21/10          kl.11.00   Gudstjeneste med nattverd

04/11          kl.17.00   Minnegudstjeneste

18/11          kl.11.00   Gudstjeneste med nattverd

02/12          kl.17.00   Gudstjeneste med nattverd. Utdelig av 4- og 6-årsbok

16/12.         kl.11.00   Gudstjeneste med nattverd

24/12          kl.16.15   Julaftensgudstjeneste

25/12.         kl.12.00  1. juledagsgudstjeneste

26/12.         kl.12.00  2. juledagsgudstjeneste i Klubbukt

 

Kokelv:

05/08          kl 17.00   Gudstjeneste med nattverd

09/09          kl.11.00   Gudstjeneste med nattverd

21/10          kl.17.00   Gudstjeneste med nattverd

04/11          kl.11.00   Minnegudstjeneste

02/12          kl.11.00   Gudstjeneste med nattverd. utdelig av 4-og 6-årsbok

24/12          kl.13.00   Julaftensgudstjeneste16. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando