Den norske Kirke i Kvalsund og Kokelv
 


Den norske Kirke i Kvalsund og Kokelv
Den norske Kirke i Kvalsund og Kokelv

 

 

 

 

 

 

 

Kirken i Kvalsund og Kokelv skal tjene menneskene som bor i kommunen. I moderne tid har kirken vært en naturlig møteplass for mennesker som har sitt tilholdssted i Kvalsund og Kokelv. Kirkebyggene skal romme hele menneskelivet, fra vugge til grav. 

 

 

 

 

Historien

I Kvalsund har kirken en kulturhistorisk verdi utenom det vanlige. Trekirken fra 1936 var et av de få byggene i Vestfinnmark som overlevde okkupasjonsmaktens nedbrenning. Da kvalsundværingene returnerte til bygda, fant de bare brent jord etter tyskernes herjinger. I mangelen på husly ble Kirken et midlertidig hjem for befolkningen.

 


Kokelv kapell ble bygget i 1960 av Aksjon Soningtegn, organisasjonen besto av tyske ungdommer som reiste opp til nordområdene for å bygge opp, hva deres fedre en gang brant ned. Kapellet fikk senere status som kirke, og i forhold til folketall er Kokelv kirke i dag en av de best besøkte kirkene i Norge. 
Kirken i dag

Kvalsund og Kokelv sogn er to forskjellige sogn, med ulike behov, ulik historie og ulike forutsetninger, men de deler prest og kirkeverge. Både Kvalsund og Kokelv er levende menigheter, med aktive menighetsråd. Innbyggerne i både Kvalsund og Kokelv er glade i kirken sin, og ønsker å bevare både kirkebygg, og kirkelivet for fremtiden. 

 

I Kvalsund kirke er det litt under 30 gudstjenester i året, med en rytme på gudstjeneste annenhver søndag. Som oftest klokken 1100, men noen ganger klokken 1700. Det var i snitt 42 besøkende på gudstjeneste i fjor. Snittet dras veldig opp av høytidsgudstjenester som julaften, og konfirmasjon, så på en vanlig søndag kan det være mellom 20 og 40 deltagende, avhengig av vær, føre og tid på året. 


I Kokelv kirke er det 16 gudstjenester i året, med en gudstjeneste fast i måneden. Halvparten av gudstjenestene i Kokelv er klokken 1100, og halvparten klokken 1700. I Kokelv var det i snitt 32 på gudstjeneste i fjor, og på en vanlig søndag kan det være mellom 10 og 30 deltagende, avhengig av vær, føre og tid på året. 


Kirkens tjenester

Dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd forrettes i både Kvalsund og Kokelv sogn. I tillegg arrangeres det alphakurs i Kokelv, det er andakter på institusjonene i kommunen annenhver onsdag. 


Sogneprest Vegard Loke Rønning er tilgjengelig for alle de som ønsker samtaler med en prest. Og forretter nattverd hjemme for de som ønsker det. Det er bare å ta kontakt på telefon 45667879 eller epost sogneprest@kvalsund.kommune.no

 26. oktober 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort