Dåp - Guds velsignelse over barnet
 


Dåp - Guds velsignelse over barnet
Dåp - Guds velsignelse over barnet

Ønsker du å døpe deg, eller barnet ditt i Kvalsund eller Kokelv kirke? 

I Den norske kirke blir de fleste døpt før de er tre måneder gamle. Men ganske mange blir også døpt før de skal konfirmeres.


De døpte blir automatisk medlemmer i kirken og blir med i et større fellesskap  med alle døpte i verden. Dåpen har tradisjoner tilbake til de første menighetene. I Norge står fortsatt  tradisjonen sterkt. Og menighetene i Kvalsund og Kokelv tar i mot alle som ønsker å døpe barna sine.

 

Praktisk informasjon om dåp i Kvalsund og Kokelv kirke

Når du ønsker dåp i Kvalsund eller Kokelv kirke er det første steget å sende skjemaet om innmelding av barnets navn i snarlig retur til Folkeregisteret. Skjemaet kan du finne på denne linken. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. Deretter kontaktes Kirkekontoret i Kvalsund på telefon 95145824 eller på epost til kirkekontoret@kvalsund.kommune.no for å avtale dato. 

 

Kirkekontoret trenger en fødselsattest, samt en liste over fadderne. Man kan velge inntil seks faddere, og kravet til fadderen er at de må være over 15 år, og at fadderen ikke må  forkaste den kristne dåp. Etter at dato for dåpen er bestemt, og papirene er i orden vil sognepresten kontakte familien for en samtale om dåpen. 


 



14. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando