Bryllup
 


Bryllup
Bryllup

Et bryllup handler om to mennesker som vil dele hele sitt liv med hverandre. Ta kontakt hvis du ønsker at dette skal skje i en av våre kirker.

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken.


Nødvendige papirer

De nødvendige papirene for prøving av ekteskapsvilkårene får dere ved henvendelse til Skatt Nord eller så kan du laste dem ned på kirkens egen nettside. Disse papirene skal returneres til folkeregisteret i god tid, men ikke tidligere enn 4 mnd før vigselen pga prøvingsattestens gyldighet. Folkeregisteret skriver ut en prøvingsattest som må være oss i hende før vigselen kan finne sted. Vi anbefaler å krysse av rubrikken for at denne prøvingsattesten sendes direkte til vigsleren, i dette tilfelle til: Kirkekontoret i Kvalsund, Rådhusveien 18 9620 Kvalsund 

Vigselsattest
Etter vigselen vil en kopi av prøvingsattesten fungere som en foreløpig vigselsattest til dere får den endelige fra folkeregisteret.

Samtale med prest
Før vigselen skal dere ha en samtale med presten om hva det innebærer å gifte seg, en gjennomgang av vigselsritualet og drøfting av praktiske ting. Ta kontakt med oss ca 1 mnd før vigselen for å få avklart hvem som skal vie dere, og for å få tid til denne samtalen. Da vil dere også få vite hvem som vil være organist.

Salmer og musikalske innslag
Salmer og sanger skal godkjennes av presten, og musikken skal godkjennes av kantor/organist. Det er derfor viktig at dette avklares før det gjøres avtaler med sangere/musikere.

Pynting
Kvalsund og Kokelv er flotte kirke som ikke krever mye pynt. Men hvis dere ønsker noe mer i tillegg, må det være enkle dekorasjoner som kan settes på plass rett før vigselen og tas med ut umiddelbart etter.

Egen prest
Noen ønsker av forskjellige årsaker å ha egen prest. Kvalsund og Kokelv menighet er åpen for det, når presten er i familie med, eller har spesielt nært forhold til brudeparet. Den aktuelle prest må i så fall ha fullmakt fra sognepresten til å foreta vigselen. Den lokale prest i Kvalsund og Kokelv gjennomfører alle tjenester gratis. Ønsker man egen prest må man selv avklare med den aktuelle presten man ønsker, om han skal ha betalt for tjenesten. 

Søknad om egen prest sendes til:
Sognepresten i Kvalsund og Kokelv menighet, Rådhusveien 18 9620 Kvalsund.
Evt e-post: sogneprest@kvalsund.kommune.no
NB! Dette bør gjøres samtidig, eller umiddelbart etter vielsen er bestilt hos kirkekontoret.


Kunngjøring av vigselen?
Ønsker dere at vigselen skal kunngjøres i gudstjenesten, gir dere beskjed om dette til menighetskontoret ved daglig leder, tlf 
95145824 /e-post: kirkekontoret@kvalsund.kommune.no

Å gifte seg i kirken er i utgangspunktet gratis

Alle har rett til å gifte seg i den kirken en sogner til gratis. Per i dag gjelder følgende: Hvis brud, brudgom eller foreldre, i folkeregisteret har adresse i Kvalsund eller Kokelv sogn, er bruk av kirken gratis. Hvis ikke, må det betales kr 2500,- (inkl organist og kirketjener). Faktura sendes fra Kvalsund kirkelige fellesråd.Spørsmål?
Ta kontakt med oss på Kirkekontoret, tlf 95145824 
eller per epost til kirkekontoret@kvalsund.kommune.no

Har dere spørsmål til presten, ring tlf 45667879 eller send epost til sogneprest@kvalsund.kommune.no

Lykke til med forberedelsene!

Med vennlig hilsen Kirkekontoret i Kvalsund,

 


 14. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando