Gravferd - avskjed med et liv
 


Gravferd - avskjed med et liv
Gravferd - avskjed med et liv
Døden er en sikker utgang på dette livet. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

For mange av de nærmeste blir gravferden avslutningen på en veldig uvanlige tid. Dagene etterpå blir ofte fylt med sorg, savn og mange praktiske gjøremål.Tiden rundt en gravferd betyr mye for at mennesker skal ta en følelsesmessig avskjed med den døde.  Forhåpentligvis kan presten bidra til dette. Han  vil som regel ha et personlig møte med de nærmeste, der man snakke om det som har vært, og hva som skal skje i selve gravferden.

Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, muligheten til  å markere gravferden  som en  viktig hendelse for venner og familie.


Det praktiske i en gravferd er det ofte begravelsesbyrå som organiserer, men kirkekontoret og presten bistår og i spørsmål.  

I følge gravferdsloven skal alle gravferder ta sted innen 10 virkedager etter dødstidspunktet. Ordinært i Kvalsund og Kokelv kirke er det klokken 1100, fra tirsdag til fredag at gravferder forrettes. Ønske om tidspunkt kan rettes til begravelsesbyrå om man bruker det, eller hvis man ikke har et byrå kan det rettes direkte til kirkekontoret på telefon 95145824 eller på epost til kirkekontoret@kvalsund.kommune.no


Ønsker man å snakke med en prest i forbindelse med gravferden kan man ta kontakt med sognepresten på telefon 45667879 eller per epost til sogneprest@kvalsund.kommune.no

 


 

 14. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando